Make your own free website on Tripod.com

UNITAT DE PARKINSON


logo

INTRODUCCIÓ

La Clínica Quirón de Barcelona en el seu constant esforç per oferir el millor servei va crear la Unitat de Parkinson. La finalitat d'aquesta Unitat és oferir una estratègia terapèutica efectiva per a aquelles persones que essent tractades amb fàrmacs dopaminèrgics pateixen importants complicacions.Seleccioni una opcióNombre:
Comentarios:

¿Com va trobar aquesta pàgina?
e-mail :

pàgina inicialTornar a pàgina inicial

Com Contactar

ClÍNICA QUIRON
Avda. Mare de Deu de Montserrat,5-11 - 08024 Barcelona
Tels. (93) 416 70 00
Fax (93) 210 75 61
internet mail: quironbcn@nexus.es
Centro de Neurología y Neurocirugía Funcional


email Quirón
Clínica Quirón BarcelonaMijor vist amb
Microsoft Internet Explorer
CLick Aquí per a començar.